Finanční gramotnost, co to je a proč je důležitá?

Finanční gramotnost, pojem, který možná neznáte, nebo jste jej jednou někde zaslechli. Málokdo dokáže vysvětlit, co znamená. Přitom se jedná o velmi důležitou věc, zvláště v dnešní době kdy finanční produkty můžete uzavřít během několika minut po internetu a finanční transakce lze uskutečnit ve zlomku vteřiny. To s sebou přináší řadu pozitiv, například pohodlnější platby a převody peněz pomocí služeb internetového bankovnictví. Existují samozřejmě i určitá negativa a negativní jevy využívající mimo jiné i nízkou finanční gramotnost obyvatelstva. A jak praví známé pořekadlo: Neznalost neomlouvá! Proto prosím věnujte náležitou pozornost následujícím řádkům.

Finanční gramotnost – definice

Zajímavým detailem je, že finanční gramotnost nemá jednu univerzální definici. Proto v různých zdrojích najdete různé definice a vysvětlení. Pro přesnost uvedu definici, kterou ve svých materiálech uvádí Ministerstvo Financí:

Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace.

Pro zjednodušení můžeme říci, že finanční gramotnost je:

Soubor vědomostí, které nám pomáhají rozhodovat se při nakládání s penězi.

 

finanční gramotnost, peníze

Finanční gramotnost – co musíme znát

Finanční trh a svět financí obecně je velmi rozsáhlý a jeho popsání je nad možnosti tohoto článku. Proto zde uvedu některé základní pojmy a sami si můžete vyzkoušet, zda byste je dokázali vysvětlit:

Finanční trh – Inflace – HDP – Úvěr – Úrok – Složené úročení – Pojištění – Pojistník – Pojistitel – Akcie – Dluhopisy – Obligace – Termínované vklady – Podílové fondy – RPSN – Finanční deriváty – Dluh

Dále mezi ně také patří jednotlivé finanční produkty a mnoho dalších pojmů. Těm nejdůležitějším se budeme věnovat v samostatných článcích.

Finanční gramotnost – základní dovednosti

Stejně jako v každé sféře vzdělávání i v oblasti finanční gramotnosti je důležité převést teoretické základy do praxe. Pokud budete ovládat alespoň základní dovednosti, ušetříte si mnoho starostí.

Počítání úroku: umět si spočítat úrok je důležité, pokud si sjednáváte úvěr a chcete vědět, kolik celkem zaplatíte poskytovateli úvěru, nebo pokud vkládáte své peníze do finančního produktu, kde se peníze zhodnocují, a chcete znát předpokládaný výnos.

Vedení rozpočtu: sledování příjmů a výdajů vám pomůže udržovat stabilní finanční rozpočet a dělat správná rozhodnutí v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu.

Tvorba finanční rezervy: naprosto zásadní činnost, která nás ochrání při nenadálých událostech, např. krátkodobém výpadku příjmu.

Posuzování finančních produktů: další důležitou dovedností je rozhodovat se správně při výběru finančních produktů. Nedělejme si iluze, nikdo nerozumí všem finančním produktům, a proto pečlivě studujte jejich podmínky. Pokud si sami nejste jisti tím, co se v jednotlivých smlouvách píše, vezměte si na pomoc někoho zkušenějšího, kdo s vámi dané dokumenty zkontroluje.

Eliminace zbytečných nákladů: z finančního hlediska především poplatky u finančních produktů, např. u běžných účtů.

Závěr

Důležitou informací také je, že vzdělávání se v jakékoliv oblasti nekončí přečtením jednoho článku o dané problematice. Naopak, je velmi důležité získávat nové znalosti a osvojovat si nové dovednosti v souladu s tím, jak se mění svět kolem nás. Proto musí být každému jasné, že co platilo před pár lety je dnes už zastaralé. Vzhledem k tomu, jak často se mění zákony a jak rychle vznikají nové finanční produkty, můžeme říci, že co platilo před pár týdny je dnes už také zastaralé. Proto prosím pokračujte a vzdělávejte se dále, protože to jediné vám pomůže při vašem každodenním nakládání s penězi.